Az iskoláról Kapcsolat
Menü:

Menü:

  Beiratás

  Beiratás az első osztályba a 2021/2022-es tanévre

   

  Iskolai beíratás az első osztályba a 2021/2022-es tanévre

  Tisztelt Szülők!
  A 2021/2022-es tanévre azokat a gyermekeket kell beíratni, akik 2021. augusztus 31-ig betöltik a hatodik életévüket. Azokat a gyermekeket is be kell íratni, akik az előző évben halasztást kaptak.

  A beíratásra  2021. április 1. és 30. közt van lehetőség.

  A beíratás során kérjük majd az iskolaügyi törvény értelmében a gyermek és a szülők személyi adatait.

  Ebben az évben már nem kérhető az iskolakezdés elhalasztása. Amennyiben a kisgyermek még nem iskolaérett, az óvoda igazgatónője dönti el, hogy a gyermek még egy évig óvodába fog járni.
  A gyermeket rendszerint abba az iskolába kell beíratni, amely a lakhely szerinti befogadó iskola. A szülő kérvénye alapján a gyermek beírható bármely más iskolába is, ehhez a választott iskola igazgatójának beleegyezése szükséges.

   

  Érdeklődni a 0910912607-es telefonszámon lehet, vagy az igazgato@kodaly.sk email címre küldhetnek levelet.

  Az alábbiakban megtalálhatóak a kitöltendő dokumentumok, ezeket kell kitölteni, elküldeni e-mailben az iskola címére: kodaly.galanta@gmail.com

  és mindkét törvényes képviselő aláírásával ajánlott levélben elküldeni az iskola postacímére: ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, 924 01 Galanta

  vagy

  személyesen ledani az iskola titkárságán (kérjük telefonáljon a 0910912607-es telefonszámra, mikor van ügyfélfogadás).

  A Rákóczi Szövetség minden beiratkozó kis diáknak iskolatáskát ajándékoz, melyet szeptemberben vehetnek át a szövetség által adományozott pénzösszeggel együtt. Ehhez ki kell tölteni a pályázati adatlapot, melyet szintén az alábbi nyomtatványok közt találnak a kedves szülők.

  beiratasi_kerveny.rtf

  kerdoiv_online.rtf

  PLYZATI-IGNYLLAP---MIP-2021.doc

  Örömmel várjuk jelentkezésüket!

   

  Zápisy detí do škôl pre školský rok 2021/2022

  Vážení Rodičia!
  Každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2021 (vrátane) dovŕši vek šesť rokov musí jeho zákonný zástupca (ďalej rodič) prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky.

  Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky sa koná v čase od 1. do 30. apríla 2021.

  Základná škola vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje o dieťati a rodičoch v rozsahu ustanovenom školským zákonom.

  Dieťa bude plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, teda v spádovej škole, ak rodič pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Dieťa môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

  Zákonom č. 245/2008 Z. Z. z. v znení účinnom od 01. 01. 2021 sa zrušil inštitút odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. Deťmi pokračujúcimi v plnení povinného predprimárneho vzdelávania budú deti, ktoré po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť a riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

  Horeuvedené tlačivá treba vyplniť a zaslať na mailovú adresu školy, zároveň podpísané dokumenty treba zaslať doporučene na adresu školy, alebo odovzdať na sekretariáte školy.

  Tešíme sa na Vás!