Az iskoláról Kapcsolat
Menü:

Menü:

  Tanárok névsora

   
   
  Hajnalka Oláh igazgato@kodaly.sk Riaditeľka
   
   
  PaedDr. Szilárd Klimek szklimek@kodaly.sk Zástupca
   
   
  Mgr. Dušan Bogár dbogar@kodaly.sk Osztályfőnök: 9.A
   
   
  Mgr. Anastázia Brnková abrnkova@kodaly.sk Učiteľka
   
   
  Mgr. Mária Čekanová mcekan@kodaly.sk Osztályfőnök: 4.B
   
   
  PaedDr. Elvira Daru Bertalan edaru@kodaly.sk Učiteľka
   
   
  Bc. Alžbeta Fehérová efeher@kodaly.sk Vychovávateľka
   
   
  PaedDr. Melánia Gál mgal@kodaly.sk Osztályfőnök: 1.B
   
   
  Mgr. Zsuzsanna Gál zsgal@kodaly.sk Osztályfőnök: 2.A
   
   
  Mgr. Noémi Horváth nhorvath@kodaly.sk Vychovávateľka
   
   
  PaedDr. Judita Horváthová jhorvath@kodaly.sk Osztályfőnök: 4.A
   
   
  Mgr. Melinda Józsová mjozsa@kodaly.sk Osztályfőnök: 3.A
   
   
  Mgr. Tamás Kluka tkluka@kodaly.sk Učiteľ
   
   
  Mgr. Orsolya Liptai Vértesi overtesi@kodaly.sk Osztályfőnök: 1.A
   
   
  PaedDr. Zsófia Majer zsmajer@kodaly.sk Osztályfőnök: 7.B
   
   
  Mgr. Katalin Marsall kmarsall@kodaly.sk Osztályfőnök: 3.B
   
   
  Erika Melicherová emelicher@kodaly.sk Osztályfőnök: 2.B
   
   
  PaedDr. Melinda Molnár mmelinda@kodaly.sk Osztályfőnök: 7.A
   
   
  Mgr. Adriana Molnárová amolnar@kodaly.sk Osztályfőnök: 9.B
   
   
  Mgr. Anikó Monozlaiová amonozlai@kodaly.sk Učiteľka
   
   
  Mgr. Attila Nagy anagy@kodaly.sk Osztályfőnök: 6.A
   
   
  Mgr. László Néma lnema@kodaly.sk Osztályfőnök: 6.B
   
   
  PaedDr. Erika Németh enemeth@kodaly.sk Osztályfőnök: 8.B
   
   
  Mgr. Klaudia Pappová kpapp@kodaly.sk Vychovávateľka
   
   
  Mgr. Adriana Pásztorová apasztor@kodaly.sk Učiteľka
   
   
  Mgr. Anikó Sárkányová asarkany@kodaly.sk Učiteľka
   
   
  Mgr. Judit Szabó jszabo@kodaly.sk Osztályfőnök: 5.A
   
   
  Mgr. Antónia Szabová antonia@kodaly.sk Vychovávateľka
   
   
  Ing. Katarína Szarková kszarka@kodaly.sk Vychovávateľka
   
   
  Mgr. Gabriella Szedlák gszedlak@kodaly.sk Osztályfőnök: 8.A
   
   
  Kristína Takácsová ktakacs@kodaly.sk Vychovávateľka
   
   
  Bc. Annamária Víghová avigh@kodaly.sk Vychovávateľka
   
   
  Ing. Lívia Virág lvirag@kodaly.sk Učiteľka
   
   
  Mgr. Melinda Vysztavel mvysztavel@kodaly.sk Osztályfőnök: 5.B

  © aScAgenda 2023.0.1366 agenda.skoly.org Aktualizált oldal: 17.10.2022