Az iskoláról Kapcsolat
Menü:

Menü:

  Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
  Objednávka 29 čistiace a hygienické potreby 211,29 s DPH cez internet 396815127 21.11.2022 GT, s.r.o. ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta Hajnalka Oláh riaditeľka
  Objednávka 28 čistiace a hygienické potreby 237,86 s DPH cez internet 328392948 21.11.2022 GT, s.r.o. ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta Hajnalka Oláh riaditeľka
  Objednávka 27 čistiace prostriedky pre ŠJ 191,86 s DPH 17.11.2022 GT, s.r.o. ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta Hajnalka Oláh riaditeľka
  Faktúra 276 drobný materiál pre ŠKD 47,55 s DPH 26 14.11.2022 Domeli.s.r.o ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta Hajnalka Oláh riaditeľka 14.11.2022
  Faktúra 275 počítačové služby 108,00 s DPH 1512001, zo dňa 01.12.2015 11.11.2022 Alfa Service, s.r.o. ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta Hajnalka Oláh riaditeľka
  Faktúra 274 vodné, stočné a zrážky 379,54 s DPH 10.11.2022 Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta Hajnalka Oláh riaditeľka 10.11.2022
  Objednávka 26 drobný materiál pre ŠKD 47,55 s DPH 10.11.2022 Domeli.s.r.o ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta Hajnalka Oláh riaditeľka
  Faktúra 273 knihy, učebné pomôcky 22,00 s DPH 2022030754 09.11.2022 Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta Hajnalka Oláh riaditeľka
  Faktúra 272 oprava a údržba strojov 88,20 s DPH osobne dojednanie 09.11.2022 Robert Kleč ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta Hajnalka Oláh riaditeľka
  Faktúra 271 preplatok na EE 12,76 s DPH 09.11.2022 Stredoslovenská Energetika, a.s. ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta Hajnalka Oláh riaditeľka
  Faktúra 268 čistiace prostriedky 203,82 s DPH telefonicky 08.11.2022 GT, s.r.o. ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta Hajnalka Oláh riaditeľka 08.11.2022
  Faktúra 267 stravovanie zamestnancov 10/2022 761,21 s DPH 08.11.2022 Školská jedáleň pri ZŠ Z. Kodálya Galanta ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta Hajnalka Oláh riaditeľka 08.11.2022
  Faktúra 269 čistiace prostriedky pre ŠJ 180,50 s DPH telefonicky 08.11.2022 GT, s.r.o. ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta Hajnalka Oláh riaditeľka 08.11.2022
  Faktúra 270 telefonny poplatok 10/2022 64,81 s DPH 08.11.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta Hajnalka Oláh riaditeľka 08.11.2022
  Faktúra 266 spotreba elektriny 10/2022 288,71 s DPH 9600089967 07.11.2022 SPP, a.s. ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta Hajnalka Oláh riaditeľka 08.11.2022
  Faktúra 265 spotreba elektriny 10/2022 145,69 s DPH 9600089940 07.11.2022 SPP, a.s. ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta Hajnalka Oláh riaditeľka 08.11.2022
  Faktúra 264 spotreba elektriny 10/2022 228,37 s DPH 9600089994 07.11.2022 SPP, a.s. ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta Hajnalka Oláh riaditeľka 08.11.2022
  Zmluva 04112022 Zmluva o prenájme priestorov 100,00 s DPH 04.11.2022 Mestské kultúrne stredisko v Galante ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta Hajnalka Oláh riaditeľka
  Faktúra 263 plyn 11/2022 23,00 s DPH 9100065356 02.11.2022 SPP, a.s. ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta Hajnalka Oláh riaditeľka 08.11.2022
  Faktúra 262 plyn 11/2022 44,00 s DPH 9105667317 02.11.2022 SPP, a.s. ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta Hajnalka Oláh riaditeľka 08.11.2022
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4452