Az iskoláról Kapcsolat
Menü:

Menü:

  Étkezde

  Étlap

  Az aktuális étlap a következő linken tekinthető meg:

  https://www.eskoly.sk/svermova8

   

  Közlemény:

  Iskolai étkezdénkbe chip-rendszert léptettünk érvénybe. Minden étkező diákunk megkapta a saját chip kulcsát (narancssárga műanyag tallérocska). A chip kulcs elvesztése esetén a konyhafőnöknőnél lehet újat vásárolni.

  Az ebédnél mindig be kell mutatni, regisztrálni a chip kulcsot az étkezde ablakánál elhelyezett leolvasónál.

  Az alábbiakban szlovák nyelven közlünk további részleteket:

  Od 1.1.2020 v školskej jedálni zavádzame čipový systém na výdaj obedov.

  Každý stravník dostane bezplatne  čipový kľúč, ktorý je neprenosný a oprávňuje vlastníka na odber jedného obeda za deň. Po ukončení školskej dochádzky, resp. trvalé ukončenie odberu obedov stravník odovzdá nepoškodený, nepopísaný čipový kľúč vedúcej ŠJ. Pri strate sa musí zakúpiť nový za 2 €, ( po vrátení zakúpeného čipu  sa vráti zálohová platba 2 €.)

  Samotný čipový kľúč je nárazu odolný. Okrem jedinečného 10-miestného kódu nenesie žiadnu informáciu. Všetky údaje o stravníkovi sú bezpečne uložené v programe Školská jedáleň. V prípade straty čítacie zariadenie dokáže identifikovať nájdený čip.

  Hlavné pravidlá pri výdaji obedov cez čipový systém: - Obed je možné odobrať len prostredníctvom čipového kľúča, bez čipového kľúča bude obed vydaný so súhlasom vedúcej ŠJ. - Výdaj obeda môže byť blokovaný: nezaplatením, neskorou úhradou, odhlásením, chybným čipom – vždy riešte ihneď v kancelárii ŠJ.