Az iskoláról Kapcsolat
Menü:

Menü:

  Órarend 2021/2022

  2021/2022

   

  Az órarend változtatásának jogát fenntartjuk!

  Csengetési rend

  1.óra       8,00  –   8,45

  2.óra       8,50  –   9,35

  3.óra       9,50  – 10,35

  4.óra     10,45  – 11,30

  5.óra     11,35  – 12,20

  6.óra     12,25  – 13,10

                 EBÉD   13,10  – 13,30

  7.óra     13,30  – 14,10

  8.óra     14,15  – 14,55

                  Alsó tagozat:

  hétfő I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B
  0                
  1 magyar magyar magyar magyar magyar magyar magyar magyar
  2 matek magyar matek matek matek magyar matek matek
  3 szlovák matek test nev test nev hittan matek zene szlovák
  4 hittan szlovák magyar magyar honismeret termism szlovák zene
  5     szlovák szlovák szlovák szlovák hittan termeszet
  6         szlovák rajz term rajz
  7                
  8                
                   
  kedd I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B
  0                
  1 magyar magyar magyar magyar magyar magyar magyar szlovák
  2 matek matek matek matek magyar matek szlovák magyar
  3 szlovák szlovák szlovák szlovák angol info testnev test nev
  4 környezet hittan körny szlovák matek angol honism honism
  5     rajz hittan szlovák szlovák rajz term
  6         test.nev test nev munkn angol
  7                
  8                
                   
  szerda I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B
  0                
  1 magyar magyar magyar magyar magyar magyar magyar magyar
  2 matem matem matek matek matek szlovák testnev test nev
  3 testnev test.nev szlovák zene szovák angol termism szlovák
  4 rajz szlovák zene szlovak angol munk nev szlovák hittan
  5 szlovák rajz szlovák körny munk.nev hittan matek matek
  6 etika etika
  7                
  8                
                   
  csütörtök I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B
  0                
  1 magyar magyar magyar magyar magyar magyar magyar magyar
  2 magyar magyar magyar magyar matek matek szlovák matek
  3 matek matek test nev test nev info zene matek szlovák
  4 szlovák szlovák matek matek zene angol angol angol
  5 zene zene szlovák szlovák angol szlovák honism honism
  6    
  7                
  8                
                   
  péntek I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B
  0                
  1 magyar magyar magyar magyar magyar magyar magyar magyar
  2 magyar matek matek matek test.nev test nev angol munkn
  3 matek szlovák környez szlovák szlovák matek matek matek
  4 testnev test.nev hittan körny termism szlovák inf szlovák
  5 szlovák környezet szlovák rajz rajz honism szlovák inf
  6                
  7                
  8                

   

  Felső tagozat:

  hétfő V.A V.B VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B hétfő
  0                     0
  1 mat magy szlov zene szlov magy mat magy hittan inf 1
  2 magy zene angol szlov magy szlov inf mat mat magy 2
  3 szlov angol mat magy inf/tech tört magy szlov kémia tört 3
  4 angol szlov testnev testnev techn/inf kémia szlov fizika magy mat 4
  5 testnev testnev magy mat kémia inf/tech fizika angol szlov szlov 5
  6 hittan mat tört angol biologia techn/inf testnev testnev angol kémia 6
  7   hittan     tört biologia rajz inf testnev testnev 7
  8         etika etika etika etika etika etika  
                         
  kedd V.A V.B VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B kedd
  0                     0
  1 magy mat szlov földr angol rajz magy mat mat hittan 1
  2 földr angol mat magy rajz magy mat magy szlov szlov 2
  3 mat magy földr szlov magy angol szlov kémia magy mat 3
  4 biologia földr angol tört mat szlov fizika angol rajz magy 4
  5 angol szlov magy polg szlov polg kémia földr polg rajz 5
  6 szlov biologia fizika rajz hittan mat angol szlov tört angol 6
  CITERA     rajz fizika             7
  8                     8
                         
  szerda V.A V.B VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B szerda
  0                     0
  1 angol rajz zene szlov földr szlov hittan fizika magy mat 1
  2 rajz angol mat magy szlov földr biologia mat szlov magy 2
  3 magy szlov magy mat magy mat szlov biologia mat techn 3
  4 mat magy szlov techn mat magy mat magy angol szlov 4
  5 szlov mat techn tört testnev biologia magy zene biologia ang 5
  6 zene tört hittan angol biologia testnev angol szlov technika biologia 6
  ÉNEKKAR etika etika etika etika             7
  8                     8
                         
  csütörtök V.A V.B VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B csütörtök
  0                     0
  1 magy mat magy szlov angol zene kémia mat mat szlov 1
  2 mat magy szlov magy zene magyar mat szlov tört mat 2
  3 biologia szlov fizika mat magy angol szlov kémia magy földr 3
  4 szlov angol mat fizika szlov tört testnev testnev kémia magy 4
  5 angol biologia testnev testnev mat szlov zene angol szlov kémia 5
  6 testnev testnev polg angol tört mat techn polg fizika tört 6
  NÉPTÁNC             polg techn     7
  8                     8
                         
  péntek V.A V.B VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B péntek
  0                     0
  1 földr szlov inf biologia fizika magy angol hittan magy mat 1
  2 mat inf biologia inf magy mat mat szlov földr magy 2
  3 szlov magy angol magy mat kémia földr rajz mat szlov 3
  4 magy földr magy mat kémia angol szlov tört szlov fizika 4
  5 techn mat tört szlov angol fizika magy mat testnev testnev 5
  6 inf techn szlov hittan polg testnev tört magy angol angol 6
  7 tört       testnev hittan     inf polg 7
  8                     8